Ik blog nooit in opdracht, maar wel op verzoek. De meeste boeken die ik hier bespreek heb ik met zo'n verzoek gekregen van de uitgevers. Dat betekent niet dat
zij -of wie dan ook- enige invloed kunnen uitoefenen op de inhoud van dit blog. Ik blog gewoon zoals ik er zelf over denk.

Reacties? Graag! Ik stel het zeker op prijs als mensen de moeite nemen om te reageren.
Heb jij ook een weblog over boeken? Ik ben nieuwsgierig, dus laat gerust een linkje achter in jouw reactie.


donderdag 30 mei 2013

Rob Hengeveld - Wildgroei

(Column voor de blogtournee van Not Just Any Book)

genre: non-fictie
uitgever: Zwerk
uitgegeven: voorjaar 2013 in Nederland, in 2012 in de USA (Wasted World)


Ik ben doemdenker. Ik was al doemdenker voordat Koot en Bie dat woord uitvonden en diep in mijn hart ben ik het altijd gebleven. Geboren in 1958 was ik net op die gevoelige, beïnvloedbare, puberale leeftijd toen De Club van Rome haar rapport ‘De grenzen aan de groei’ uitbracht. Ik was te jong om precies te weten waar het over ging, maar tv en kranten maakten voldoende duidelijk dat het einde der tijden nabij was, als wij tenminste zo door bleven leven. Ik zag al voor me dat we met gasmaskers op door het leven moesten, dat er geen planten of dieren meer waren en dat al ons voedsel uit laboratoria kwam. Totdat wij als mensheid ook het loodje legden en de aarde als een onbewoonbare planeet achterbleef.

Later, in 1978, kwam daar opeens Harrisburg bij. Natuurlijk wist ik al dat kernenergie gevaarlijk was, maar de mogelijkheid van een melt-down was voor mij nieuw.
Als die niet te stuiten atoombom bij de aardkern uitkwam, zou de hele aardbol ontploffen. Dat kon nog een dag duren, misschien een week, maar dan was het afgelopen–uit–finito–schluss met ons en met de wereld.

De tijd verstreek, de ramp bleef uit. Blijkbaar had men toch nog ergens in kunnen grijpen. Maar diep in mijn hart had zich de angst genesteld: wij, met z’n allen, zouden binnen afzienbare tijd zelf een einde maken aan de mensheid en misschien zelfs aan de aarde in zijn totaliteit. Dat kon hooguit nog één of twee generaties duren. Ik was en ben niet gelovig, maar het Bijbels voorspelde einde der tijden zat er in mijn ogen niet ver naast.

Seveso, Tjsernobyl, Bhopal of de film van All Gore, het maakte voor mij eigenlijk niet meer uit. Het zaadje van het onafwendbare einde had bij mij een bodem gevonden. Mensen veranderen traag en in de wereld van de mensen draait alles om geld. Daarom weten we allemaal dat het ooit fout moet gaan en doen we er met z’n allen toch weinig aan om dat te voorkomen. We hebben afgelopen 40 jaar wel wat gedaan tegen milieuverontreiniging en we hebben wel gezocht naar alternatieve energiebronnen, maar in mijn beleving zijn het druppels op een gloeiende plaat. De mensheid stelt haar executie uit, niet af.

In de beginjaren verzette ik me actief tegen onze toekomstige ondergang, gaandeweg werd dat minder. Steeds vaker overheerste het gevoel dat het tij toch niet meer te keren is. Ik stak mijn kop in het zand en wilde niks meer weten over mogelijke ellende. Jaren geleden nam ik me al voor om zo bewust mogelijk te gaan leven, om een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk achter te laten. Dat was mijn bijdrage aan de omwenteling, meer kon ik niet doen. Maar tegelijkertijd besefte ik dondersgoed dat het alleen uitstel, geen afstel was. Voor de tijd die me restte wilde ik leven en genieten. Als het dan toch ooit gaat gebeuren, hoef ik toch niet nu al bij voorbaat aan mijn eigen doemdenken ten onder te gaan?

En toen was er Wildgroei.

Volgens de aankondiging zou Rob Hengeveld in zijn boek een allesomvattend beeld schetsen van de huidige stand van zaken en van onze toekomstverwachtingen. Op één of andere manier had ik voordat ik aan dit boek begon het idee dat Wildgroei ook echt een oplossing zou bieden. Geen idee wat voor oplossing, want als het zo simpel was, waren er wel meer mensen op gekomen. Maar een oplossing zou er zijn, dus vol goede moed groef ik mijn kop weer tot een werkbaar niveau uit het zand omhoog, om er vervolgens weer heel snel en heel diep in terug te duiken. Had ik het goed begrepen? Las ik daar dat de wereld er nog véél erger aan toe was dan ik dacht? Voorzichtig kwam ik weer wat op, om een volgend stukje te lezen: langzaam, gedoseerd en vooral mezelf voldoende tijd gunnend om te kunnen verwerken wat ik las. 

Het is niet mis wat Hengeveld ons presenteert. De wereld is er nog véél en véél slechter aan toe dan dat ik ooit verwachtte. Voordat ik Wildgroei ging lezen, geloofde ik nog in een cyclische beweging. Ik had immers geleerd over kringlopen in de natuur, alles wat wij nu gebruiken zou toch weer als basis dienen voor nieuw leven? Dus niet. Hengeveld toont aan dat de natuur ooit zo werkte, maar dat de manier waarop, en de mate waarin wij ermee omgaan ervoor zorgen dat die cyclische beweging is omgezet naar een lineaire: recht op het einde af. Eigenlijk heeft de mens de wereld definitief veranderd vanaf het moment dat hij vuursteen is gaan gebruiken, maar pas de laatste pakweg 200 jaar -met de nadruk op de periode vanaf WO II- stevenen we met z’n allen echt op een einde af. Of je het nou bekijkt vanuit de uitputting en verspilling van grondstoffen, energie of milieu, of vanuit overbevolking of milieuverontreiniging, het maakt allemaal niet meer uit. Het is gewoon afgelopen, tenzij….

Tot dat moment werd ik alleen steeds triester, depressiever en fatalistischer bij het lezen van dit boek. De hapjes die ik ervan nam werden steeds kleiner, ik kreeg de stof niet weggekauwd en verteerd, ik werd onpasselijk van de gedachte aan een armageddon dat ons boven het hoofd hing. Hoe lang nog? Zou ik het nog mee moeten maken? En mijn kinderen? Dat het zou komen was zeker en dat er geen oplossing was stond inmiddels voor mij ook vast. En toen kwam die tenzij….

...Als wij met z’n allen binnen afzienbare tijd de wereldbevolking terugbrengen tot ongeveer 10% van de huidige grootte, als wij zo snel mogelijk overstappen op het gebruik van nucleaire energie én als we als de weerlicht alles gaan recyclen dat maar gerecycled kan worden, dan hebben we volgens Hengeveld nog een kans. Natuurlijk zeg ik het hier wat gechargeerd, maar de essentie zit er wel in. En toen hield het voor mij op.

- Hoe kun je in hemelsnaam ooit verwachten dat de mensheid zichzelf decimeert? Haast van nature denken wij egocentrisch: de meeste mensen willen zelf lang leven en bovendien ook kinderen en kleinkinderen krijgen. Als wij als mensheid hierin echt fundamenteel moeten veranderen, zal het toch echt de wal moeten zijn die het schip keert. En dan is het wel te laat.
- Hoe wil je zo massaal op nucleaire energie overstappen, terwijl we daaraan klevende problemen nog steeds niet de baas zijn?
- Recyclen okay, maar hoe stel je je dat voor als 95% van de mensheid de noodzaak er nog niet van inziet en gewoon verder gaat met lineair verspillen? 


Kortom: goedbedoelde maar onhaalbare doelen! 

Het boek heb ik (nog) niet uit. Het trekt een te zware wissel op mijn gemoedsrust, mijn emoties, mijn beleving. Heel voorzichtig, hapje voor hapje, probeer ik het verder te verteren, maar tussendoor heb ik flinke periodes nodig om de zware kost te verwerken. Het is beslist geen onzin wat Hengeveld debiteert, sterker: ik heb zelden zo’n uitgebreid gedocumenteerd en vanuit alle hoeken belicht betoog gelezen over de actuele stand van zaken. Maar het lost niks op. We gaan gewoon verder op de ingeslagen weg. Het enige dat ik zie gebeuren, is dat het legertje mensen dat zich bewust bezighoudt met samenleving, milieu, grondstoffen enzovoorts, zich langzaam uitbreidt. Ik denk dat dat ook het enige is dat we kunnen doen: in woord en daad zo krachtig mogelijk de boodschap uitdragen dat het met minder móet en ook met minder kán. Dat we samen deze planeet overeind moeten houden en dat we dat ook echt alleen maar sámen kunnen. En verder is het afwachten, of je die kop nou in het zand houdt of niet. 

------------------

Het volledige programma van de blogtournee rond Wildgroei vind je hier

UPDATE
Inmiddels zijn we negen maanden verder en in die periode ben ik toch wel een beetje anders tegen dit alles aan gaan kijken. 

Want als ik eerlijk moet zijn, heb ik bovenstaand artikel geschreven in een periode dat ik op persoonlijk vlak nogal wat ellende te verstouwen had en dan is het moeilijk om positief te blijven. Dat zal voor de meeste mensen wel herkenbaar zijn.
Afgelopen maanden zag ik steeds meer en steeds vaker (groepen) mensen die het roer omgooiden. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Hoe meer je er op let, hoe meer je ziet. Natuurlijk helpt het wereldwijdeweb daar goed in mee. 


Ik zeg dus JA: de wereld gaat ten onder als we er met z'n allen niks aan doen
en 
NEE: de wereld zal niet ten onder gaan want elke dag zijn er meer mensen bewust bezig met de consequenties van ons oude gedrag. Dat oude gedrag moet om, ik ben ervan overtuigd dat dat ook zal gebeuren. Elke dag een stapje meer, en over honderd jaar vragen onze kindskinderen zich af waarom we niet eerder die stappen hebben gezet. Want als je weet wat je allemaal kunt doen, is het eigenlijk niet eens moeilijk. 
Geen opmerkingen: